Suab Hmong Radio

Informações:

Sinopse

Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Episódios

 • Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

  Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

  06/04/2017 Duração: 18min

  Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

 • Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj

  Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj

  15/02/2017 Duração: 44min

  Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj, raug tub nceev xwm nyob lub nroog Coon Rapids tso aub tom nws ntawm nws tsev rau lub 02/05/2017.

 • Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

  Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

  07/02/2017 Duração: 24min

  Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

 • Pao Lee Talk Show: Velentine rau cov Niam Tsev tsis muaj txij nkawm

  Pao Lee Talk Show: Velentine rau cov Niam Tsev tsis muaj txij nkawm

  17/01/2017 Duração: 01h25min

  Pao Lee Talk Show: Mloog pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus

 • Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ

  Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ

  13/01/2017 Duração: 01h40min

  Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ hais tias lub hom phiaj thiab luv tswv yim ntawm lub koom haum no yog li cas tiag thiab tus chij tau zwm los ntawm Willis Bird ne ho yog vim li cas thiab muaj nqi li cas rau Hmoob thiab lwm haiv neeg tsawg. With Nhia Vang on the Mongtagnard Federation, its mission and vision and the flag dedicated to the organization on December 14, 2016.

 • Pao Lee Talk show: Nrhiav nyiaj los pab Suabhmong Hmongreport kev muab xov xwm

  Pao Lee Talk show: Nrhiav nyiaj los pab Suabhmong & Hmongreport kev muab xov xwm

  14/12/2016 Duração: 01h03min

  Mloog kev sib tham rau lub 12-30-2016 xyoo no Suabhmong thiab hmongreport yuav los nrhiav nyiaj pab rau kev mus muab xov xwm

 • Pao Lee talk Show: Sib tham txog Hmoob Minnesota lub 30 xyoo no

  Pao Lee talk Show: Sib tham txog Hmoob Minnesota lub 30 xyoo no

  28/11/2016 Duração: 48min

  Mloog kev sib tham txog hmoob lub tsiab 30 nyob xeev minnesota tias zoo li cas thiab koj xav li cas

 • Pao Lee Talk Show: Dr. nyiaj Looj Yaj - Tus Ntseeg Lub Neej raug Hloov lawm zoo

  Pao Lee Talk Show: Dr. nyiaj Looj Yaj - Tus Ntseeg Lub Neej raug Hloov lawm zoo

  15/11/2016 Duração: 01h22min

  Mloog Dr. Nyiaj Looj Yaj cov lus qhia txog TUS NTSEEG LUB NEEJ RAUG HLOOV LAWM ZOO LI CAS

 • 2016-17 Hmong American New Year in St. Paul, MN

  2016-17 Hmong American New Year in St. Paul, MN

  14/11/2016 Duração: 23min

  2016-17 Hmong American New Year in St. Paul, MN

 • Hmoob cov yeej kev sib tw sawv cev pej xeem nyob meskas 2016

  Hmoob cov yeej kev sib tw sawv cev pej xeem nyob meskas 2016

  11/11/2016 Duração: 11min

  Hmoob cov yeej kev sib tw sawv cev pej xeem nyob meskas 2016

 • Re-elect Senator Foung Hawj on November 8, 2016

  Re-elect Senator Foung Hawj on November 8, 2016

  31/10/2016 Duração: 16min

  Re-elect Senator Foung Hawj on November 8, 2016

 • pao lee talk show: Tagkis muaj Heavenly Harvest nyob twg

  pao lee talk show: Tagkis muaj Heavenly Harvest nyob twg

  31/10/2016 Duração: 29min

  Tagkis yuav muaj chaw coj koj tus me nyuam mus thov cady qhov twg- nyob rau ntawm St.Paul Hmong Alliance Church at 5pm tp 8pm

 • Pao Lee Talk show: Halloween Day 10-31-2016

  Pao Lee Talk show: Halloween Day 10-31-2016

  27/10/2016 Duração: 01min

  Txog caij Halloween lawm cov uas nyob st.paul ,mn koj yuav coj koj cov menyuam mus qhov twg,

 • Pao Lee Talk Show: Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus hais txog - Xoom Xaim

  Pao Lee Talk Show: Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus hais txog - Xoom Xaim

  25/10/2016 Duração: 58min

  Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhia txog kev Xoom Xaim zoo li cas

 • Hmong graves dug by Thai will be put in rest at Ban Phaya Lao Ou, Thailand

  Hmong graves dug by Thai will be put in rest at Ban Phaya Lao Ou, Thailand

  25/10/2016 Duração: 20min

  Hmong graves dug by Thai will be put in rest at Ban Phaya Lao Ou, Thailand

 • Dylan Yaj raug lub txim 30 xyoo

  Dylan Yaj raug lub txim 30 xyoo

  21/10/2016 Duração: 12min

  Dylan Yaj raug lub txim 30 xyoo

 • Nhia Tou Lor concerns a story he believed is destroying the name of Hmong

  Nhia Tou Lor concerns a story he believed is destroying the name of Hmong

  18/10/2016 Duração: 31min

  Nhia Tou Lor concerns a story he believed is destroying the name of Hmong produced by an American who is living in Luag Prabang, Laos and he is the head of the Luag Prabang Film Festival.

 • Pao Lee Talk show: Cov Ntsseg Sibraug Zoo Nrog Yexus

  Pao Lee Talk show: Cov Ntsseg Sibraug Zoo Nrog Yexus

  11/10/2016 Duração: 01h15min

  Mloog vajtswv txoj lus ntawm XH. Tshajmoo Hawj nyob ntawm pawg ntseeg Life In Christ Church

 • Pao Lee Talk show Hmoob tsiab 30 yog hnub twg

  Pao Lee Talk show Hmoob tsiab 30 yog hnub twg

  07/10/2016 Duração: 01h10min

  Hmoob yuav noj 30 thaum twg tiag nyob Minnesota rau xyoo 2016

 • Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj seb kev ntseeg yexus

  Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj seb kev ntseeg yexus

  20/09/2016 Duração: 40min

  Mloog nkauj seb kev ntseeg yexus thiab kev tshaj tawm

página 1 de 15