Ifn Poddradio

Informações:

Sinopse

IFN-poddradio handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallades Tredje uppgiften. Det vill säga, att forskare och forskningsinstitutioner delar med sig av kunskap utanför forskarkretsar. Att sprida forskningsresultat till en intresserad allmänhet, men framför allt till makthavare och opinionsbildare, är centralt för IFN.

Episódios

 • Längre skolterminer – en lösning på skolans problem?

  Längre skolterminer – en lösning på skolans problem?

  07/02/2020 Duração: 20min

  Hur kan svenska skolreformer från 1930- och 40-talens Folkskola vara relevanta för svenskt 2020-tal? Det är ämnet för detta avsnitt av IFN-podden. Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, har tillsammans med sina medförfattare jämfört två historiska svenska skolreformer. Deras resultat visar att förlängda terminer ledde till högre lön och högre pension. Framför allt för kvinnor.

 • Hur kan Sverige bli en vinnare när robotarna tar över?

  Hur kan Sverige bli en vinnare när robotarna tar över?

  11/11/2019 Duração: 29min

  Det framställdes som ett hot, robotarna skulle ta över våra jobb. Och några av oss skulle bli överflödiga. Men hur har det blivit? Har automatisering och digitalisering bidragit till att Sverige blivit mer dynamiskt när det gäller företagande och hur kan Sverige agera för att bli en vinnare i den tid som kallas den fjärde industriella revolutionen? IFN-forskarna Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck forskar om digitaliseringens effekter.

 • Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?

  Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?

  24/06/2019 Duração: 23min

  Professor Mats Hammarstedts forskning är inriktad på integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden samt  entreprenörskap och egenföretagande. I denna podd förklarar han att integrationen av nyanlända inte bara handlar om ekonomi. Men, säger han, tidigare fanns det en föreställning om att invandring alltid leder till en vinst och så är det inte. Det beror i sin tur på den dåliga sysselsättningsutvecklingen [för invandrare].  Han diskuterar hur fler skulle kunna komma i arbete och att utrikesfödda inte tycks vara mer entreprenöriella än inrikesfödda.

 • Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019

  Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019

  17/06/2019 Duração: 21min

  In this podcast Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019, reveals what he will do with the prize money and that he every year goes back to his birth country Serbia to teach a masters class in finance. He speaks about entrepreneurhip in Sweden and that the welfare state provides a safety net for risk takers.  “This will encourage risk taking among those with access to funds”, he remarks. Adding that – in a Swedish context –  “to develop some ideas you need creativity and experience and much more, and existing companies may have that. So maybe it is not such a bad thing that when an idea has been developed the business is sold.”

 • Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

  Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

  28/05/2019 Duração: 24min

  Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i denna podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad politikerna kan göra för att vrida rätt utvecklingen i utbildningssystemet.

 • Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

  Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

  10/12/2018 Duração: 29min

  Professorerna Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, intervjuas om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens och arbetsmarknadsprogrammens betydelse för om fler kan komma i arbete.

 • Visst plånboksröstar vi

  Visst plånboksröstar vi

  29/08/2018 Duração: 17min

  Docent Henrik Jordahl, IFN, tror att socialdemokraternas vallöfte om en extra ledig vecka för föräldrar kan ge partiet en boost i valrörelsen. Jordahl, som studerat effekterna på valutgången 1998 när (S) lovade maxtaxa i förskolan, menar att de två förslagen kan jämföras kostnadsmässigt. En skillnad är dock att maxtaxan uppmuntrade till mer arbete och den lediga veckan till mer ledighet. I denna podd berättar Henrik Jordahl om hur vi röstar på det parti vars politik är mest gynnsam för den egna privatekonomin.

 • Vad får vem att rösta den 9 september?

  Vad får vem att rösta den 9 september?

  22/08/2018 Duração: 25min

  När människor ser i sociala medier att deras vänner röstar så blir de lite mer benägna att gå och rösta, förklarar Richard Öhrvall som doktorerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet och är verksam vid IFN. Richard kommer på valnatten i år att finnas med i studion i TV2 för att diskutera valet ur lokala och regionala perspektiv. I denna podd berättar han om olika väljargruppers beteende och vad det är som får människor att gå till valurnorna. Han säger att de flesta av oss kommer att rösta i årets val. Men ”är man en ung man, 20–21 år, utrikesfödd och bor i ett område med lågt valdeltagande så är sannolikheten betydligt mindre att man röstar än en person som är 60-70 år, högutbildad och bor i ett välbärgat område”.

 • To cluster or not to cluster, that is the question

  To cluster or not to cluster, that is the question

  21/05/2018 Duração: 21min

  Olav Sorenson, winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2018, grew up in a small town in South Dakota and set out wanting to be a consultant. Today he is professor at Yale School of Management and has in his research shown how important social networks are to entrepreneurship. In this podcast he reveals what he would wish for if he was granted a wish that would be fulfilled during his lifetime.

 • Effektiva auktioner för en effektiv elmarknad

  Effektiva auktioner för en effektiv elmarknad

  21/03/2018 Duração: 19min

  Pär Holmberg, IFN, forskar om hur auktioner kan förbättras så att handeln på bland annat elmarknaden effektiviseras och i slutändan göra elen billigare för konsumenterna. Holmberg har visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftig genom en mindre regeländring. Han berättar vilken del av elmarknaden som inte är effektiv.

 • Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter

  Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter

  07/11/2017 Duração: 16min

  Mårten Blix, IFN, förklarar i denna intervju, att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser och hur samhället utvecklas. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång är snabbheten med vilken den digitala verkligheten kommer till oss.

 • Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

  Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

  20/10/2017 Duração: 15min

  Joacim Tåg, IFN, intervjuas om en ny studie som visar att färre kvinnor än män är vd:ar för större svenska företag. Kvinnorna är dessutom mer sällan välbetalda som vd. Skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning. Detta visar ny forskning av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju, Alto University, och Samuli Knupfer, BI Norwegian Business school.

 • How property rights can eradicate poverty!

  How property rights can eradicate poverty!

  19/05/2017 Duração: 30min

  Former US President Bill Clinton has described Hernando de Soto as “the world’s most important living economist.” Mr. de Soto visited Sweden in May 2017 to receive the Global Award for Entrepreneurship Research. In this pod he takes the listeners into the world where he grew up and tells us why he returned to Peru to start his today renowned think tank the Institute for Liberty and Democracy (ILD).  And he explains how property rights can eradicate poverty!  

 • Så kan vi spara mer el!

  Så kan vi spara mer el!

  07/03/2017 Duração: 21min

  Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Sebastian Escobar och Ingel Petré. Studien har just publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Mikael Elinder intervjuas och berättar om forskningen och hur han själv använder el.

 • Forskning som gagnar vår vardag

  Forskning som gagnar vår vardag

  12/12/2016 Duração: 20min

  Ola Andersson, IFN, forskar dels om risktagande, dels om automatiserade skolval. Han berättar om bådadera i denna podd och om ett nytt forskningsprojekt som påbörjas nästa år. ”Vi klarar att placera 8 500 elever på en minut” säger han om automatiserat skolval, något som hittills tagit flera månader. Om risktagande förklarar Ola Andersson att forskningen visar att med ”felaktiga” kontrakt kan vi alla bli allt för riskbenägna med andras pengar.

 • Könskvotering i bolagsstyrelser strider mot äganderätten

  Könskvotering i bolagsstyrelser strider mot äganderätten

  26/10/2016 Duração: 16min

  Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats, säger Oxelheim, som med hänvisning till sin forskning är emot lagstadgad kvotering. En sådan inkräktar på äganderätten. IFN kommer inom kort att publicera ytterligare ett program om kvotering, då i politiken. I den podden intervjuas Johanna Rickne och Olle Folke.

 • Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

  Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

  26/09/2016 Duração: 21min

  Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet, förklarar professor Magnus Henrekson som tillsammans med doktoranden Sebastian Jävervall skrivit rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” (IVA 2016). I denna podd förklarar han hur hela skalan från avancerad till elementär nivå har förskjutits nedåt. Han berättar om de klara belägg som finns för betygsinflation i den svenska grundskolan.

 • 30-talsreform visar hälsovårdens betydelse för ekonomin

  30-talsreform visar hälsovårdens betydelse för ekonomin

  12/07/2016 Duração: 20min

  Docent Therese Nilsson intervjuas om sin forskning om hälsans betydelse för ekonomin. Hon har bland annat studerat införandet av mödra-och spädbarnsvård i vissa svenska kommuner 1930-talet. Studien visar att  vården tidigt i livet spelar en avgörande roll för hur det går senare – livslängden påverkas men även skolan och arbetslivet. Detta är kunskaper som kan överföras till dagens utvecklingsländer, menar Therese Nilsson.

 • Entrepreneurs are essential for economic growth

  Entrepreneurs are essential for economic growth

  11/05/2016 Duração: 24min

  On May 10 Professor Philippe Aghion, Collège de France, received the Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Global Award is the most prominent international award in entrepreneurship research with a prize sum of € 100 000. Professor Aghion is one of today’s most influential researchers in the field of economics. In this interview he talks about entrepreneurship and economic growth, why higher education is so important for prosperity, and how the state can best promote entrepreneurship, etcetera.

 • Flyget viktigt för näringslivet

  Flyget viktigt för näringslivet

  12/04/2016 Duração: 10min

  Shon Ferguson, forskare på IFN, intervjuas om rapporten ”Flyget och företagen” som han skrivit för SNS tillsammans med professor Rikard Forslid, Stockholms universitet. Flyget är en viktig faktor för svenska företag slår forskarna fast. Det visar sig att den ökning med 10% av direktavgångar från Kastrup, som Malmöföretagen fick tillgång till med Öresundsbron, ledde till en ökning av exporten med 19 % inom utbildningsbranschen, 24 % i finansbranschen och med 9 % i IT-branschen.

página 1 de 2