Artiance - Cultuureducatie

Sinopse

Een podcast serie bestaande uit interviews met professionals die werkzaam zijn in het brede veld van cultuureducatie. De vakmensen zijn uitgebreid aan het woord en vertellen over hun visie op het lesgeven, de kunstwereld, talentontwikkeling en nog veel meer. Alle disciplines komen aan bod. De serie is een initiatief van Artiance, Centrum van de Kunsten in Alkmaar maar is gericht op een publiek in heel Nederland. De podcast heeft het doel zowel informatief als inspirerend te zijn. De vaste host van de serie is de ervaren docent Wim Vlaar. Wim zit al jaren in het vak en heeft de wereld van cultuureducatie zien veranderen. Ondanks zijn jarenlange ervaring heeft hij zijn nieuwsgierigheid behouden en vraagt hij de professionals het hemd van het lijf.

Episódios

 • Afl. 036 Dorien Haan - Theater na de Dam Om de Hoek

  Afl. 036 Dorien Haan - Theater na de Dam "Om de Hoek"

  02/05/2019 Duração: 38min

  In de podcast vertelt Theatermaakster Dorien Haan uitgebreid over de voorstelling "Om de hoek" die zij samen met Joke Houtkoper maakt in het kader van Theater na de Dam (4 mei 2019). Deze podcast is een selectie uit het interview zoals gegeven door Dorien voor Volgspot Radio op Radio 5 op 1 mei 2019. Naast de voorstelling staat ook Dorien en haar leven als theatermaakster centraal.

 • Alf. 35 Part of Now - Liefde voor leren

  Alf. 35 Part of Now - Liefde voor leren

  17/04/2019 Duração: 11min

  Huub Purmer (Het Nieuwe Warenhuis), Iris Goedhart (Het Nieuwe Warenhuis), Ciska Pouw (Flow Facilitator), Rob Janson (Interventiekundige), Wim van Bokhorst (KEETmeester) en Marije van der Stelt (Hart op Groen) bundelen hun krachten. Zij ontwerpen samen met opdrachtgevers uit bedrijfsleven, overheden en onderwijs uiteenlopende leerexperimenten. Zij bouwen duurzame learning communities en uitdagende leeromgevingen. Daarnaast organiseren zij een symposium over leren en ontwikkelen op 28 maart 2019 bij HNW Alkmaar. 'Wij zijn onderdeel van een beweging, zelfs als we even moeten wachten. We geven toegang tot nieuwe manieren van leren en maken toegankelijk wat daarvoor nodig is. Ook als jong geleerd, oud gedaan is. We laten zien dat het wél kan. Zelfs als de liefde voor leren misschien niet op het eerste gezicht was, maar wel bijdraagt aan dingen die er werkelijk toe doen. Op een ieders ritme."  Deze podcast is een opname die werd gemaakt ter voorbereiding op het symposium van 28 maart 2019. In de podcast zijn tal v

 • Afl. 034 Het Cultuurgebouw Hoofddorp - Monika van der Ent

  Afl. 034 Het Cultuurgebouw Hoofddorp - Monika van der Ent

  03/04/2019 Duração: 38min

  Monika van der Ent is directeur van Pier-K in Hoofddorp. Pier-K is onderdeel van het Cultuurgebouw, samen met de Bibliotheek, Schouwburg De Meerse en Poppodium Duycker. Vier labels die onderdeel zijn van een nieuw gefuseerde organisatie. Hoe en waarom is deze organisatie ontstaan en hoe werkt de samenwerking binnen zo'n divers samengestelde organisatie? Directeur Monika van der Ent vertelt in deze podcast enthousiast en openhartig over haar ervaringen. Deze podcast is voor iedereen interessant maar vooral voor medewerkers van organisaties de zelf in een fusieproces zitten.  Meer informatie: www.hetcultuurgebouw.nl www.pier-k.nl  

 • Afl. 033 Wherelant - Kunsteducatie en het sociaal domein

  Afl. 033 Wherelant - Kunsteducatie en het sociaal domein

  20/03/2019 Duração: 49min

  In deze podcast vertellen directeur-bestuurder Jose van den Hurk, Jantine Geels en Henriette ter Riet vol passie over het belangrijke en bijzondere werk van Wherelant in Purmerend. Cultuurhuis Wherelant is een centrum voor kunst en cultuur in Purmerend. Iedereen kan bij Wherelant terecht voor professionele cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst, multimedia, theater en dans. Daarnaast biedt Wherelant een breed aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor mensen met een GGZ-achtergrond zijn er diverse mogelijkheden binnen Wherelant en voor het regulier- en speciaal onderwijs heeft Wherelant zich gespecialiseerd in kunst- en cultuureducatie op maat.

 • Afl. 032 Helen Groves - Cultuurondernemer

  Afl. 032 Helen Groves - Cultuurondernemer

  06/03/2019 Duração: 41min

  Helen Groves is alweer de 4e generatie Cultuurverkenner in Alkmaar. Een project dat ooit in 1997 in Alkmaar begin en inmiddels landelijk navolging heeft gekregen. Maar Helen is inmiddels geen verkenner meer maar cultuurondernemer. Tevens is zij projectleider, horeca-exploitant, producent en coördinator van culturele broedplaatsen, festivals en tentoonstellingen, maar ook debatten en (netwerk)bijeenkomsten. In deze podcast vertelt Helen uitgebreid over haar werk en over bijzondere Alkmaarse projecten zoals Dag & Dauw en Zicht op Talent.  Informatie: www.artiance.nl www.culturrhippie.nl  

 • Afl. 031 Bertine Verbeek - Cultuurcoach

  Afl. 031 Bertine Verbeek - Cultuurcoach

  20/02/2019 Duração: 25min

  Bertine Verbeek is een uitvoerend allround musicalartieste, zangdocente en dansdocente met veel ervaring in het vak. Ze heeft in professionele musicalproducties gespeeld en landelijke tournees door alle theaters in Nederland gemaakt. Naast de passie van op de planken staan heeft Bertine ook altijd een passie gehad voor het lesgeven. Zowel op lager als middelbaar onderwijs heeft ze veel ervaring. Op dit moment is ze Cultuurcoach (zang en dans docente) op scholen in de krachtwijken in Alkmaar: Oudorp, Overdie en Alkmaar Noord en is zij nauw betrokken bij veel losse projecten van Artiance. Ook werkt zij als zangcoach voor basisschool leerkrachten vanuit de landelijke subsidie: Muziekimpuls. Zij is vanaf 2016 ook werkzaam bij het muziekcentrum HART Haarlem, daar is ze musicaldocente voor het Muzieklab en geeft ze workshops op verschillende scholen.

 • Afl. 030 Rita Nanne - Inspirator van de Kunstschool

  Afl. 030 Rita Nanne - Inspirator van de Kunstschool

  13/02/2019 Duração: 43min

  Artiance Speciaal, de Kunstschool, is een vierjarige kunstscholing/dagbesteding voor talentvolle en gemotiveerde jonge mensen vanaf 18 jaar. Kunstenaars met een unieke kijk op de wereld die in hun werk tot uitdrukking komt. De Kunstschool biedt jongeren en volwassenen een plek aan waar ze leren vertrouwen op hun eigenheid, hun bijzondere talent binnen de wereld; waar ze zich kunnen en durven ontwikkelen. De vierjarige scholing wordt gegeven in een kleine groep, door professionele kunstenaars met ervaring en opleiding in de zorg. In deze podcast vertelt oprichter, coordinator, docent en inspirator Rita Nanne over de Kunstschool.  

 • Afl. 029 Bibliotheek en Centrum voor de Kunsten, een match?

  Afl. 029 Bibliotheek en Centrum voor de Kunsten, een match?

  06/02/2019 Duração: 41min

  Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en Bibliotheek Kennemerwaard onderzoeken de mogelijkheid van nadere samenwerking (of zelfs fusie) tussen beide organisaties. In deze podcast praten Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Rob Bangert (directeur Artiance) over het lopende onderzoek, de achtergrond van het onderzoek en de mogelijkheden die zij zien. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen besproken. Deze podcast is voor iedereen die is geïnteresseerd in de toekomst van Bibliotheken en Centra voor de Kunsten. 

 • Afl. 028 Wouter Hakhoff - Samenspelen is heilig!

  Afl. 028 Wouter Hakhoff - Samenspelen is heilig!

  29/01/2019 Duração: 42min

  Musicus, organisator, netwerker, bestuurder en heden ten dage directeur van de muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn. Een echte alles kunner dus. In de podcast vertelt Wouter uitgebreid over o.a. zijn inspiratie, het belang van samenspelen, het improviseren met kinderen, de leerorkesten, de uitdagingen van een directeur en zijn droombeelden voor de toekomst. Genoeg stof om over na te denken.

 • Afl. 027 BONUS - Meer dan 100 jaar leservaring bij Artiance

  Afl. 027 BONUS - Meer dan 100 jaar leservaring bij Artiance

  10/07/2018 Duração: 01h12min

  In deze BONUS aflevering 27 van het eerste seizoen een bijzonder interview. Wim Vlaar interviewt de docenten Fred Snel, Elly de Groot en Rolf Kieft. Op 10 juli 2018 zijn deze docenten met pensioen gegaan, samen hebben ze ruim meer dan 100 jaar leservaring bij Artiance. In deze podcast kijken ze samen terug. Er is veel veranderd in al die tijd maar nog steeds is hun passie voelbaar. Hoe zijn ze begonnen in het vak en wat hebben ze geleerd in al die jaren? Wat zijn hun mooiste herinneringen en hebben ze nog tips voor nieuwe docenten?  Meer informatie: www.artiance.nl www.lkca.nl www.cultuurconnectie.nl  

 • Afl. 026 Jan Brands - Cultuurconnectie

  Afl. 026 Jan Brands - Cultuurconnectie

  20/06/2018 Duração: 49min

  In de laatste aflevering van het seizoen (aflevering 26) kunt u luisteren naar een interview met Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie. Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot de leden van Cultuurconnectie behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur. Voor Cultuurconnectie is het belangrijk om aan de toekomst van cultuureducatie bij te dragen. Namens, voor en met haar leden neemt Cultuurconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Cultuurconnectie bouwt aan en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die het ondernemerschap in de branche ten goed

 • Afl. 025 Roos van Amstel - De Bildung Academie

  Afl. 025 Roos van Amstel - De Bildung Academie

  13/06/2018 Duração: 30min

    In aflevering 25 van de podcastserie interviewen Helen Groves en Rob Bangert, Roos van Amstel van de Bildung Academie in Amsterdam. De Bildung Academie gelooft in de kracht en potentie van de mens en is van mening dat Bildung antwoorden en oplossingen biedt voor de hedendaagse problematiek. Kunst is een belangrijk onderdeel van de Academie. De wereld is continue onderhevig aan veranderingen en brengt enorme complexiteit en problematiek met zich mee. Een voortwoekerende economische crisis, toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme is zichtbaar welke dan ook pressie uitoefent op organisaties, bedrijven en de samenleving als geheel. Ook op individueel niveau is evident zichtbare toename vast te stellen van burn-outs, zingevingvraagstukken en vervreemding. Dit roept de vraag op hoe daar als samenleving op te anticiperen. De manieren waarop we ons nu organiseren

 • Afl. 024 Aslan Muziekcentrum - Innovatief Kunstonderwijs

  Afl. 024 Aslan Muziekcentrum - Innovatief Kunstonderwijs

  06/06/2018 Duração: 01h19s

  (Zuhal Gezik en Roosje Blenckers) In aflevering 24 staat het Amsterdamse Muziekcentrum Aslan centraal, een centrum opgericht door Levent Aslan. Aslan werkt vanuit Amsterdam West en met hun vernieuwende werkwijze weten ze ook de doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen aan zich te verbinden. Rob Bangert en Hanneke Vries gaan hier nader op in met artistiek leider Zuhal Gezik en hoofd educatie Roosje Blenckers.  Aslan Muziekcentrum wil grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is, geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden vertrekt. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. In de maatschappij staan, voeling houden met belangrijke ontwikkelingen en bepaalde groepen en partijen, geloven in en uitgaan van het harmonieus samenbrengen van verschillende culturen kenmerken de basishouding. Dit geloof in harmonie en verdraagzaamheid wil

 • Afl. 023 Martijn Engelbregt - De verbindende ontregelaar

  Afl. 023 Martijn Engelbregt - De verbindende ontregelaar

  30/05/2018 Duração: 29min

  Aflevering 23 van de podcastserie is een gesprek tussen Gerben Hermanus en de verbindende ontregelende kunstenaar Martijn Engelbregt. Het gesprek gaat o.a. over zijn filosofie, het verbindende ontregelen, zijn manier van lesgeven en het nut van stilte en niets doen. Circus Engelbregt is een verbindende ontregelings-organisatie met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Ze initiëren en ontwikkelen (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Engelbregt schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat ze niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij. Martijn Engelbregt kan met recht een participatief werkende kunstenaar genoemd worden. Waar het bij de kunst doorgaans gaat om het resultaat; het schilderij, de film of het boek, is bij hem het proces om tot een eindproduct te komen minstens zo belangrijk. Engelbregt’s werk is pas geslaagd als de omgeving er een interactie mee aangaat en het omarmt,

 • Afl. 022 Wim van Bokhorst - De Keetmeester

  Afl. 022 Wim van Bokhorst - De Keetmeester

  23/05/2018 Duração: 56min

  Wim van Bokhorst, de Keetmeester, is een educatieve duizendpoot. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onderwijs en deze ervaring zet hij in door  tal van bijzondere projecten te bedenken en uit te voeren. Veel van deze projecten hebben directe raakvlakken met kunsteducatie en versterken het geïntegreerd onderwijs.  Wim van Bokhorst maakt van leren een speels, creatief avontuur als ontwerper van creatieve en effectieve educatie, verhalenverteller in krachtig leren en werken, dagvoorzitter en trainer van groepen, coach en begeleider van professionals in presentatie en zeggingskracht, verbinder en regisseur van mensen en initiatieven in transitie. Wim is deskundig en creatief op het snijvlak van onderwijs, cultuur en ondernemen.Gefascineerd door de lerende mens. Neemt jong en oud serieus in wat ze kunnen en willen.Is vindingrijk en creatief in het benutten van wat er al is, maar ook in wat zou kunnen zijn. Speels, effectief, en bezielend in het omgaan met individuen en groepen. Hecht grote waarde aan 'Tijd voo

 • Afl. 021 Jef Staes - Innovatie in het onderwijs

  Afl. 021 Jef Staes - Innovatie in het onderwijs

  16/05/2018 Duração: 58min

  In aflevering 21 zijn we te gast bij Jef Staes in het Postillion Hotel in Amsterdam. Jef Staes is een veel gevraagd spreker en zijn verhalen over rode apen en passieloze schapen maken furore in België en Nederland. Jef is een expert op het vlak leerprocessen en van business- en cultuurinnovatie. Met zijn flamboyante vertelstijl en confronterende stellingen schetst hij ook een treffend beeld van de huidige tekortkomingen van organisaties maar ook van het onderwijs. In deze podcast is Jef in gesprek met Hanneke Vries en gaat hij nader in op zijn visie. De thema’s talent en passie staan centraal, maar de podcast gaat over heel veel meer.  Gebaseerd op een loopbaan als software ingenieur, training manager en Corporate Learning Officer bij Siemens richt hij zich nu naar executives en directies. Zij spelen een cruciale rol om de cultuur van hun organisatie te verandering en ondersteunende diensten, zoals HR, in te schakelen in een vernieuwingstraject. Hoe komt het dat organisaties niet snel genoeg leren en innover

 • Afl. 020 Remi Adriaansz - Muziektherapie en Muziekagogie

  Afl. 020 Remi Adriaansz - Muziektherapie en Muziekagogie

  09/05/2018 Duração: 01h03min

  Vandaag een interview van Hanneke Vries met Remi Adriaansz. Remi is muziektherapeut, en oprichter en opleidingscoördinator van de opleiding Muziekagogie.  Sinds 1978 ben is Remi Adriaansz werkzaam als muziektherapeut en muziekagoog, met name bij verstandelijk beperkten, in de ouderenzorg en ouderenrevalidatie. Daar ontdekte hij de meerwaarde van muziek op het gebied van contact, communicatie, expressie en ontspanning. Muziek kan als middel in meerdere vormen gehanteerd worden dan alleen als muziektherapie. Hij heeft daarom ook altijd sterk gemaakt voor muziekactiviteiten en muziekagogie. Tussen 2008 en 2012 was hij mede grondlegger van en docent aan de studie Verkorte Route Muziektherapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Van 1990 tot 2015 is hij verbonden geweest aan de Leergang Orthoagogische Muziekbegeleiding van Hogeschool InHolland te Alkmaar. Vanaf september 2018 wordt deze leergang gecontinueerd als opleiding Muziekagogie door Artiance. Naast muziektherapie en SMTA (combinatiebehandeling muziek

 • Afl. 019 Theater na de Dam - Jongerenprojecten

  Afl. 019 Theater na de Dam - Jongerenprojecten

  27/04/2018 Duração: 52min

    Een podcast over de jongerenprojecten van Theater na de Dam. Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Tijdens de negende editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig meer dan tachtig voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Jongerenvoorstellingen vormen een wezenlijk onderdeel van Theater Na de Dam. Jongeren verdiepen zich samen met theatermakers in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor hun voorstelling. In 2018 zijn er 28 jongerenprojecten door het hele land. Artiance doet dit jaar voor de tweede keer mee aan dit bijzondere project. Zij spelen op 4 mei in de Alkmaarse Synagoge.  In deze podcast praat Leoni van Veen met Hanna Timmers (programmeur en verantwoordelijk voor de jongerenprojecten) di

 • Afl. 018 Tamara Roos - Kinderen aan Zee

  Afl. 018 Tamara Roos - Kinderen aan Zee

  25/04/2018 Duração: 51min

  In aflevering 18 is Tamara Roos te gast, zij wordt geinterviewd door Leoni van Veen.  Tamara is projectleider en inspirator van het project Kinderen aan Zee. Vijftig kinderen en vijftien begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers werken een week samen aan een unieke, kunstzinnige en creatieve uitdaging.  Kinderen aan Zee vindt inmiddels jaarlijks plaats in Arnhem, Heerlen, Hoofddorp, Maastricht, Purmerend en Alkmaar. Het project is met name gericht op kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen. Inmiddels zijn er niet alleen vakantieweken maar worden er ook talent-ontwikkelingsdagen georganiseerd. Voor meer informatie: www.kinderenaanzee.nl www.artiance.nl www.lkca.nl www.cultuurconnectie.nl email: [email protected] [email protected]    

 • Afl. 017 Muziek in het sociaal domein - My Music Ability

  Afl. 017 Muziek in het sociaal domein - My Music Ability

  18/04/2018 Duração: 40min

  In deze podcast een registratie van de conferentie My Music Ability (24 maart 2018) die volledig in het teken stond van muziek maken door mensen met een beperking. Drie succesvolle voorbeelden komen aan het woord. Na een korte terugblik van bezoekster Pauline van der Mark legt Marian van Miert van het LKCA uit hoe deze dag tot stand is gekomen. Daarna  volgen drie presentaties, live opgenomen. Presentatie 1 (6m38) Lyan Verburg is orkestleider van het Jostiband Orkest en vertelt over de oprichting en de manier van werken van het orkest. In het Jostiband Orkest leren zo’n 140 mensen met een verstandelijke beperking een instrument bespelen. Samen met anderen. Aan alles merk je dat ze veel plezier hebben. Aan de gebbetjes tussendoor, de lach op hun gezichten en stralende ogen. Het Jostiband Orkest is een sociaal gebeuren waar iedereen naar uitkijkt. De muzikanten hoeven geen moeilijke muzieknoten te kunnen lezen. Het orkest heeft een manier gevonden waarmee iedereen muziek kan maken: muziek lezen met kleuren. In

página 1 de 2

Informações: