Juridisk Publikations Podcaster

Informações:

Sinopse

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunniga jurister. I JP-Diskuterar behandlar juridiken i vardagen av våra skarpa redaktörer. Följ med oss in i den juridiska debatten! Välkommen!

Episódios

 • Episode 84: JP Samtalar med Anna Wallerman Ghavanini om EU-processrätt och förhandsavgöranden

  22/04/2022 Duração: 40min

  I dagens avsnitt pratar vi med Anna Wallerman Ghavanini, docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Temat är EU-processrätt och förhandsavgöranden. När en nationell domstol ställer en fråga till EU-domstolen uppstår frågan om hur fri EU-domstolen får vara med att tolka eller omformulera frågan. Fria omformuleringar kan få signifikanta effekter för både EU-rätt och svensk rätt. Med detta i åtanke kanske man frågar sig själv; hur ofta sker sådana omformuleringar i praktiken? Utgör de helt enkelt den juridiska vardagen för domarna i Luxemburg? Är sådana omformuleringar demokratiskt problematiska och hur påverkar de arbetet för nationella domstolar över hela Europa? Alla dessa frågor och fler kommer bli besvarade i dagens avsnitt av Juridisk Publikations podcast!

 • Episode 83: JP Samtalar med Ann Lundgren om det nya barnfridsbrottet

  09/03/2022 Duração: 50min

  I detta avsnitt samtalar JP om det nya barnfridsbrottet med Ann Lundgren, universitetsadjunkt på Juridiska institutionen och polisutbildningen vid Umeå universitet, samt tidigare beslutsfattare på Brottsoffermyndigheten. Tidigare har barn som bevittnat brott mellan närstående haft rätt till brottsskadeersättning. Bevittnandet har också kunnat beaktas vid straffmätningen. Numera är det genom barnfridsbrottet i sig straffbart att låta ett barn bevittna brott mellan närstående. Vem är egentligen närstående till barnet? Vad innebär det att bevittna ett brott? Dessa frågor och mycket mer diskuteras i avsnittet som producerats av Erik Berglund från Umeåredaktionen.

 • Episode 82: JP Samtalar med Fredrik Bergman om den 13 år långa processen i Europadomstolen

  20/10/2021 Duração: 27min

  I detta avsnitt samtalar JP med Fredrik Bergman som är chef för Centrum för rättvisa. Avsnittet behandlar Centrum för rättvisas arbete i allmänhet och processen i Europadomstolen gällande FRA-lagen (benämning på en rad lagändringar som reglerar signalspaning i Sverige) i synnerhet. Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa FRA-lagen till Europadomstolen med motiveringen att lagen strider mot Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. 13 år senare, den 25 maj 2021, kom till slut beskedet från Europadomstolen att FRA-lagen inte uppfyller de krav som uppställs i Europakonventionen. Fredrik Bergman berättar om processen och debatten som ledde fram till avgörandet samt vad domen innebär för framtiden. Avsnittet är producerat av Ivar Berglund vid Stockholmsredaktionen. 

 • Episode 81: JP samtalar om Coronapandemin ur ett nordiskt perspektiv med Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell

  11/06/2021 Duração: 57min

  I detta avsnitt av JP Samtalar fokuserar vi på juridiken bakom coronapandemin! Anna och Katarina från Lundaredaktionen möter Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell, experter på juridisk krishantering och komparativ konstitutionell rätt, för ett samtal om hur Sverige, Norge, Danmark och Finland har valt olika vägar för att hantera coronakrisen. Avsnittet är inspelat på distans i mars 2021.

 • Episode 80: JP Samtalar om rymdjuridik med Katrin Nyman-Metcalf

  26/04/2021 Duração: 01h05min

  Juridiken existerar på alla möjliga plan. Vanligast är kanske att vi talar om den som hanterar det som pågår i vår absoluta närhet, medan vi andra gånger breddar perspektivet och inkluderar staters mellanhavanden i internationellrättsliga sammanhang. Men vad händer om vi zoomar ut ännu mer än så? Vilka lagar gäller bortom vår planet? I detta avsnitt av JP Samtalar har vi bjudit in professor Katrin Nyman-Metcalf, som är verksam inom området rymdjuridik, för att diskutera vilka rättsliga problem som kan uppstå i den utomjordliga världen. Vi berör allt från multimiljardärers ökade intresse av rymden till staters möjligheter att äga och utforska den samt vad vi kan förvänta oss från rymdrätten i framtiden. Trevlig lyssning!

 • Episode 79: JP Samtalar om arbetet i Högsta domstolen med Johan Danelius

  30/03/2021 Duração: 52min

  I detta avsnitt gästas podcasten av justitieråd Johan Danelius, med bakgrund som bl.a. advokat, domare och expeditionschef i Justitiedepartementet. Hur går överläggningen till och hur ser processen i att meddela prövningstillstånd ut? Detta samt vikten av HD:s uttalanden m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Sebastian Kjellkvist och Jesper Valdorson från Umeåredaktionen.

 • Episode 78: JP Samtalar om Sveriges EU-representation med Ewa Wennberg

  24/02/2021 Duração: 38min

  I detta avsnitt gästas JP Samtalar av departementsråd Ewa Wennberg, med erfarenhet från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Hur går det till när Regeringskansliet sänder ut personal och vad innebär arbetet i representationen? Detta samt lagstiftningsprocessen m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Oscar Svensson och Jesper Valdorson från Umeåredaktionen.

 • Episode 77: JP Samtalar med juriststudenter

  04/12/2020 Duração: 01h06min

  I det här avsnittet av JP Samtalar undersöker Uppsalaredaktionen juriststudentens självbild. Hur mår studenterna egentligen och går det att ha självdistans som juriststudent? Redaktörerna Karin Rättzén och Emil Duberg möter studenterna Malin Männikkö från Stockholms universitet och Frida Gommel från Uppsala universitet för att lyssna på deras tankar om utbildningen och framtiden.

 • JP Samtalar med Sargon De Basso

  26/10/2020 Duração: 49min

  I månadens avsnitt får vi lära känna en av Sveriges mest omtalade försvarsadvokater. Sargon De Basso är frispråkig i sina tankar om rättssäkerhet, gängkriminalitet och narkotikalagstiftning. Framförallt får vi bekanta oss med vad det är som driver Sargon och hans passion för advokatyrket. För månadens avsnitt står Larissa Barhebréus, Stefan Lundkvist och Leonard Garg från Stockholmsredaktionen. Det här är ett avsnitt ni inte vill missa!

 • JP Samtalar med Allan Stutzinsky och Jasmine Qazbegi om årets mest omtalade förtalsmål

  01/10/2020 Duração: 56min

  Den 25 januari 2019 publicerar Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, ett blogginlägg där hon beskriver två deltagare i ett planerat panelsamtal som ”extrema röster” och ”icke-demokrater”. De namngivna kvinnorna väljer att väcka åtal för förtal vid Göteborgs tingsrätt. I månadens avsnitt av JP Samtalar intervjuas Allan Stutzinsky och Jasmine Qazbegi om förtalsmålet. Det blir ett samtal om yttrandefrihet, extremism och makt, samt om juridikens gränser och funktion i samhället.

 • JP Samtalar om bevisvärdering med Christian Dahlman

  01/09/2020 Duração: 46min

  JP Samtalar är tillbaka! I terminens första avsnitt intervjuas Lundaprofessorn Christian Dahlman angående hans forskning om bevisvärdering och kognitiv bias. I avsnittet diskuteras bl.a. en ny metod att värdera bevis, vanliga tankefel i domstolens resonemang samt olika sätt att bedöma trovärdigheten hos vittnen.Christian Dahlman är redaktör för podcasten Öppet Fall där han tar upp kända rättsfall såsom Kulturprofilen, Thomas Quick och Palmemordet. Podden finns på länken: https://www.jur.lu.se/#!oppetfall

 • JP Samtalar om datorspelens juridiska historia

  24/04/2020 Duração: 01h04min

  I det här avsnittet av JP Samtalar möter Malva Bark från Göteborgsredaktionen Vince Desi och Mike Jaret, skaparna av spelet Postal. Spelet förbjöds i flera länder och har dykt upp i både internationella rättsfall och i ett svenskt tryckfrihetsmål. Vince och Mike ger sin bild av vad som hände och vilka konsekvenser reglering kan få. Senare i avsnittet hörs Daniel Westman, specialiserad på IT- och medierätt, om vilka juridiska utmaningar datorspelen ger upphov till och hur yttrandefriheten ser ut i spelens kontext.

 • JP Samtalar om klientansvar och juristutbildningen med Christina Ramberg

  26/03/2020 Duração: 24min

  I månadens avsnitt av JP samtalar möter Leonard Garg från Stockholmsredaktionen Christina Ramberg, professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Samtalet kretsar kring Christinas hemsida avtalslagen2010.se, advokaters ansvar mot sina klienter och universitetens roll i att fostra duktiga jurister.

 • JP Samtalar om konstitutionell rätt med Andreas Norlén

  25/02/2020 Duração: 32min

  JP träffar riksdagens talman tillika juris doktor Andreas Norlén. Talmannen intervjuas av Stefan Lundkvist från Stockholmsredaktionen om bland annat 36 § avtalslagen, hur man utformar en konstitution som fungerar i praktiken, och om praxis betyder samma sak i politiken som i juridiken. Talmannen avslöjar också vilka karriärplaner han hade under sin studietid, och skickar med en dikt som är särskilt lämpad för juriststudenter.

 • JP Samtalar om korruption i Europarådet med Elisabet Fura

  30/01/2020 Duração: 01h18min

  I årets första avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Karin Rättzén och Tora Ljungberg från Uppsalaredaktionen Elisabet Fura, tidigare domare i Europadomstolen, chefjustitieombudsman och ordförande för Advokatsamfundet, för att diskutera korruption i Europarådet.

 • JP samtalar om avtalsrätt med Lars Arrhed på Lindahl

  25/11/2019 Duração: 54min

  Hur ska en förälder som avtalspart agera när barnen äter godis på onsdagar? JP träffar Lars Arrhed, delägare på Lindahl, för att diskutera komplexa IT-avtal, svensk myndighetskultur och hur man går från teaterchef till avtalsjurist.

 • JP Samtalar om brottsskadeersättning med Anna Sundén Larsson

  28/10/2019 Duração: 29min

  JP samtalar är äntligen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. JP Samtalar denna gång med Anna Sundén Larsson från Umeås största arbetsgivare för jurister, Brottsoffermyndigheten. Vad är brottsskadeersättning? Vem har rätt till sådan ersättning? Hur jobbade myndigheten efter terrordådet på Drottninggatan? Dessa frågor och mer därtill besvaras i detta avsnitt av JP samtalar.

 • JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson

  25/06/2019 Duração: 37min

  JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson, postdoktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial nedsättning. Men vad innebär förbudet mot diskriminering i konventionen i förhållande till nationell lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, och mer specifikt den svenska lagstiftningen? Strider behandlingar som slutenvård och medicinering mot individens vilja mot förbudet som ställs i konventionen? För att svara på dessa frågor menar Anna Nilsson att en proportionalitetsbedömning är det rätta verktyget. Trevlig lyssning! Medverkande: Mathias Eriksson och Anna Nilsson.

 • JP Samtalar om rätten till effektivt biträde med Sebastian Wejedal

  26/04/2019 Duração: 41min

  JP Samtalar om rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen med Sebastian Wejedal, doktor i processrätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Migrationsverket är den myndighet som förordnar offentliga biträden i migrationsmål. Samma myndighet kan i ett senare skede av processen komma att bli den enskildes motpart. Kan en sådan ordning garantera att biträdet har en tillräckligt oberoende ställning? I avsnittet argumenterar Wejedal för att det kan leda till roll- och lojalitetskonflikter, vilket i förlängningen riskerar att äventyra rätten till ett effektivt biträde. Med straffprocessen som förebild förespråkar han en lösning där migrationsdomstolarna - istället för Migrationsverket - utser offentliga biträden i migrationsmål. Trevlig lyssning! Medverkande: Måns Axnér, Simon Seidal och Sebastian Wejedal

 • JP Samtalar om mötet mellan juridik och medicin med Anders Eriksson

  09/04/2019 Duração: 30min

  Hur ska en jurist förhålla sig till uttalanden och utlåtanden från läkare? Är det skillnad på läkare och läkare när det kommer till tillförlitlighet? I detta avsnitt samtalar redaktörerna Oscar Svensson och Mattias Edvall från Umeåredaktionen med Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. I podden behandlas beröringspunkter mellan juridik och medicin med avstamp i, bland annat, skakvåld och medicinska åldersbedömningar. Avgörandet från Högsta domstolen som nämns i podden angående ett fall av skakvåld där Anders deltog som sakkunnig är NJA 2014 s. 699. Trevlig lyssning!

página 1 de 5