Akademiliv

Informações:

Sinopse

Vi nördar ner oss och ta reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, vård och hälsa.Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt: [email protected]

Episódios

 • Chefen avgörande för att sjuksköterskor ska stanna

  25/10/2022 Duração: 36min

  Vårdenhetschefer har en central roll för att sjuksköterskor ska trivas på jobbet och vilja stanna kvar i sin anställning. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som nu finns tillgänglig i bokform. Marianne Törner, forskare inom arbets- och miljömedicin, gästar podden Akademiliv och berättar om sin forskning inom säkerhet, organisation och ledarskap. Böckerna som nämns i samtalet: Hälsobringande sjukvård - för personal och patienter: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/73538 Säkra bygget. Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/73861 En textad version av podden finns på GU Play, https://play.gu.se/media/Chefen%20avg%C3%B6rande%20f%C3%B6r%20att%20sjuksk%C3%B6terskor%20ska%20stanna/0_rrpafuaq

 • Infektionsprofessorn Magnus Gisslén om apkoppor

  01/09/2022 Duração: 28min

  Apkoppor sprids i världen, och WHO har klassificerat sjukdomen som internationellt hot mot människors hälsa. Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger en aktuell bild av läget i vården och forskningsläget i världen, samt möjligheten till vaccin och behandling. Intervjuar gör Elin Lindström, kommunikatör på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. En textad version av poddavsnittet finns på GU Play.

 • Samtal med Emanuel Fryk - diabetesforskare med tro på framtiden

  15/06/2022 Duração: 28min

  Gäst i detta avsnitt av Akademiliv är Emanuel Fryk, doktorand vid Göteborgs universitet och läkare på vårdcentral, där han möter patienter med diabetes typ2. Han har nyligen avlagt sin avhandling, som specifikt handlar om proteinet galectin-1 i diabetes typ 2. Han är hoppfull inför framtiden och tror på en utplaning av fetma och diabetes, eftersom livsstilens betydelse lyfts fram i högre grad.

 • Agnes Wold om Corona

  10/05/2022 Duração: 33min

  Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet. Podden Akademiliv intervjuar henne live på Vetenskapsfestivalens scen i Nordstan, om viruset som präglat våra liv i flera år och som hela tiden genererar nya frågor.

 • Om klinisk covidforskning med professor Magnus Gisslén

  26/10/2021 Duração: 26min

  Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar, gästar Akademiliv för ett samtal om antivirala läkemdel, påverkan på hjärnan och den kliniska forskningens förutsättningar för covid-19. Intervjuar gör kommunikatörerna Elin Lindström och Margareta Gustafsson Kubista. --- Tillgänglighetsanpassning: transkribering är tillgänglig i Sahlgrenska akademins personaltidning, Akademiliv: https://akademiliv.se/2021/10/77583/

 • 50 år med befolkningsstudien H70

  11/10/2021 Duração: 35min

  I senaste avsnittet av podcasten Akademiliv uppmärksammar vi befolkningstudien H70, som nu pågått i 50 år, och som gett en rad viktiga resultat om demens och åldrande. Professor Ingmar Skoog ger en fyllig bild av H70. Intervjuar gör Elin Lindström, kommunikatör på Sahlgrenska akademin. För en tillgänglighetsanpassning / textversion av avsnittet: www.akademiliv.se/2021/10/77055

 • Fredrik Nyberg om möjligheterna med registerforskning

  08/09/2021 Duração: 34min

  Äntligen ett nytt avsnitt av Sahlgrenska akademins podcast Akademiliv! Vi pratar med Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, om möjligheterna med registerforskning. Intervjuar gör kommunikatörerna Karin Allander och Elin Lindström. Kvalitetsregister är register som finansieras med offentliga medel som oftast är inriktade mot en speciell patientgrupp. Det primära syftet är att följa upp och förbättra vården. Registren ger detaljerad information om patientgruppen, som exempelvis visar hur det går för dem, vilka behandlingar som ges och hur bra resultat som dessa behandlingar ger. Ju fler patienter som accepterar att deras data ingår i kvalitetsregistren, desto bättre kan registren fungera som underlag för att förbättra vården. Kvalitetsregister kan också användas till forskning. Registren drivs både på nationell nivå och på regional nivå. Data ur kvalitetsregister kombineras ofta med data ur andra register och hälsodatabaser, exempelvis från Statistiska centralbyrån, dödsorsaksregistret eller Vä

 • Forskning om hur covid-19 påverkar gravida kvinnor, deras nyfödda barn och partners

  02/11/2020 Duração: 31min

  Gravida kvinnor är inte en uttalad riskgrupp, men uppmanas vara försiktiga för att undvika att smittas av covid-19. Detta poddavsnitt handlar om ett nytt nationellt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I podden medverkar Karolina Lindén, forskare och barnmorska, samt Verena Sengpiel, forskare och förlossningsläkare. COPE studien: www.copestudien.se Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom obstetrik och gynekologi, SNAKS: www.snaks.se Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/ Arbetsmiljöverket: Gravida och covid-19 på arbetsplatsen: https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/

 • Podgästen Joakim Öhlén: Bilden av palliativ vård behöver nyanseras

  01/10/2020 Duração: 36min

  Den bild som framträtt i media av den palliativa vården är på många sätt felaktig. Det framför Joakim Öhlén som är professor i omvårdnad och expert på palliativ vård i podden Akademiliv.

 • IBS-experten Magnus Simrén gästar Akademilivs podcast

  15/06/2020 Duração: 34min

  Uppemot tio procent av den vuxna befolkningen har IBS, Irritable Bowel Syndrome, i varierande svårighetsgrad. Professor Magnus Simrén bedriver IBS-forskning ur många olika perspektiv, och berättar om sjukdomen och de framsteg forskningen gör i podcasten Akademiliv.

 • Fördomar om äldre ställs på sin spets under pandemin

  08/06/2020 Duração: 31min

  De fördomar om äldre som synliggjorts under pandemin riskerar påverka äldres självbild mycket negativt under lång tid framöver. Det säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet, i det senaste avsnittet av podcasten Akademiliv.

 • Ett samtal om covidsmitta och trångboddhet

  07/05/2020 Duração: 30min

  Trångboddhet och smitta hör samman, något som tycks ha glömts bort under pandemin. - Det handlar om rätten till hälsa, säger Maria Magnusson och Kristina Jakobsson, som tar fram information om hur man begränsar smittspridning när man är trångbodda.

 • Virologen Martin Lagging om coronatester

  17/04/2020 Duração: 24min

  Hör Martin Lagging, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet, i ett samtal om corona och andra virus, med fokus på forskningen om tester och antikroppar.

 • Tomas Bergström ger den breda bilden av det nya coronaviruset – med fokus på forskning

  26/03/2020 Duração: 31min

  Grundforskning och ämnesöverskridande samarbeten med veterinärvirologer kan få avgörande betydelse för forskningen om det nya coronaviruset. Tomas Bergström, professor i mikrobiologi, sätter viruset och sjukdomen covid-19 i ett större sammanhang i det senaste avsnittet av Akademiliv.

 • Kristina Nyström om aktuell Corona-forskning i Akademilivs podcast

  12/03/2020 Duração: 21min

  I en frys på Mikrobiologen ligger virusprovet redo – det nya Corona-viruset som ska användas i ett forskningsprojekt som söker efter ett läkemedel som kan ges till smittade. Hör virologen Kristina Nyström, docent i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin, berätta om forskningen i vår podcast.

 • Lars Kölby bygger upp brosk, hud och fett med 3D-printer

  05/02/2020 Duração: 25min

  Kan man printa broskceller så att de bildar en bit brosk som kan användas för att återbygga till exempel ett öra? Ja, det ser lovande ut, menar Lars Kölby, som är professor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin. Tillsammans med Chalmersforskare inom biomaterialvetenskap, försöker Lars printa ut kroppsegna material, som brosk, fett och hud, som kan användas inom rekonstruktiv plastikkirurgi istället för de konstgjorda material som används idag.

 • Kaj Blennow om vägen mot ett botemedel för Alzheimers sjukdom

  17/12/2019 Duração: 44min

  Kaj Blennow, professor i neurokemi, leder tillsammans med kollegan Henrik Zetterberg en av Göteborgs universitets mest framgångsrika forskargrupper. De utvecklar metoder som gör det möjligt att mäta och följa hur Alzheimers sjukdom utvecklas i den mänskliga hjärnan, vilket är viktigt för diagnostik och den utveckling av läkemedel som pågår. Hör ett samtal om forskningsmetoder, biomarkörer och jakten på boten av Alzheimers sjukdom.

 • Eva Angenete vill öka chansen till ett gott liv efter tarmcancern

  05/11/2019 Duração: 27min

  Eva Angenete är professor och kirurg, specialiserad på tjocktarms- och ändtarmscancer. Hennes forskning är bred, och hon vill förbättra både behandling och livskvalitet för människor som drabbas. Bland annat forskar hon och hennes kollegor om när det är bäst för patienter att bli av med en tillfällig stomipåse efter operation, hur de som måste leva med en påse resten av sina liv upplever det, och hur ett forum på internet kan bidra till bättre livskvalitet för patienterna. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · sahlgrenska.gu.se

 • Ständiga framsteg inom cancerforskningen

  18/06/2019 Duração: 28min

  Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi, är optimistisk inför framtiden när det gäller cancerforskningen: – Det går inte att vara annat när man tänker på den utveckling vi sett med immunterapi och målinriktad behandling, som vid första anblick verkar ha kommit kom från ingenstans. Men bakom utvecklingen finns många år av grundforskning, det måste man komma ihåg. Vi pratar om bland annat malignt melanom, en cancersjukdom som kan uppstå både på huden och i ögonen. Jonas förklarar vad immunterapi är och hur långt de moderna melanombehandlingarna egentligen har lett och om det genetiska spåret och nya kliniska prövningar som är på gång. Det blir raka svar på svåra frågor, om de cancersjukdomar som drabbar tusentals människor Sverige varje år. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · sahlgrenska.gu.se

página 1 de 3