Sse Executive Education

Informações:

Sinopse

Stockholm School of Economics Executive Education is one of Europe’s leading providers of educational programs in leadership, finance, accounting and business development.

Episódios

 • Starka ägare och informell styrning gör nordiska bolag annorlunda

  09/02/2017 Duração: 20min

  Vi intervjuar Sven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och en av forskarna bakom studien, “Nordisk bolagsstyrning” (SSE Institute for Research, 2016). Studien beskriver hur bolagsstyrningen fungerar i praktiken i de nordiska länderna och bygger på 225 intervjuer med styrelseledamöter, chefer, ledare och aktieägare i 36 medelstora och stora bolag i Norden. En viktig slutsats av studien är att bolagsstyrning verkligen ser annorlunda ut här uppe i norr jämfört med många andra länder, samt att det kan vara stor skillnad mellan lag och praktik. Det här resultatet har givit upphov till viss förvåning både hos de medverkande företagen och näringslivet i stort.

 • Anna Dreber Almenberg - Är dina forskningskällor pålitliga?

  15/12/2016 Duração: 22min

  Att kritiskt kunna bedöma information och källor är en nödvändighet för att ta rätt beslut. Forskningsbaserad information står högt i kurs, men enligt Anna Dreber Almenberg behöver vi vara kritiska även mot forskningsresultat, där det finns stora problem med reproducerbarhet. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända

  15/12/2016 Duração: 20min

  Hur tar man tillvara på de nyanländas kompetens och bidrar till snabbare integration? Handelshögskolans nya program RAMP har som mål att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Inspireras av erfarenheter från initiativtagare och medverkande. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?

  15/12/2016 Duração: 15min

  Laurence Romani berättar om hur man som företag kan få grepp om mångfaldsfrågor. Hur arbetar de företag som jobbar aktivt med dessa frågor? Och kan man nå framgång genom en mer inkluderande företagskultur? Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Mats Agurén - mångdimensionellt ledarskap och "elaka problem”

  15/12/2016 Duração: 23min

  Hur hanterar man problem som inte ”passar in” och undviker handlingsförlamning? Mats Agurén ger sina tips på hur det mångdimensionella ledarskapet kan leda till mer effektiv problemlösning. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation

  15/12/2016 Duração: 21min

  Martin Sköld ger sina tips kring hur du gör din organisation mer lönsam genom att tänka både volym och variation i erbjudandet. Han liknar det vid att bygga med lego – vilka är era viktigaste "legobitar”? Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Att leda digital transformation - Stefan Svärdenborn, Trelleborg Kort

  22/09/2016 Duração: 10min

  Stefan Svärdenborn, en av ledarna för koncernens digitala transformation, delar sina erfarenheter om hur leda digital transformation med Joakim Jansson, DigJourney, tillika fakultet på SSE Executive Educations program "Att leda digital transformation". Samtalsledare: Carl Eneroth Detta är en förkortad version av en längre podd som ingår i SSE Executive Educations program "Att leda digital transformation".

 • Exed SSE Sommarpod Martin Carlsson Wall 2016

  29/06/2016 Duração: 23min

  Martin Carlsson Wall forskar och undervisar på Handelshögskolan i Stockholm och är även ansvarig för Centre for Sports and Business. I det här avsnittet pratar Martin Carlsson Wall om vad idrotten kan lära från näringslivet och vad näringslivet kan lära från idrotten.

 • Exed SSE Sommarpod Lars Strannegård 2016

  29/06/2016 Duração: 11min

  Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i ekonomi. I det här avsnittet pratar Lars Strannegård om de små beslutens ledarskap och att våga misslyckas - något han tycker att framtidens ledare borde ha koll på.

 • Exed SSE Sommarpod Emma Stenström 2016

  29/06/2016 Duração: 17min

  Emma Stenström, forskare och docent i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, SSE. I det här avsnittet berättar Emma Stenström om global challenges - ett ämne hon tycker att framtidens chefer borde ha koll på.

 • Jonas Almquist - Entrepreneur For Sustainability

  15/04/2016 Duração: 14min

  In this new podcast, Jonas Almquist, sustainability entrepreneur and an alumnus of the Executive Leadership Program, tells us how we can implement a successful transformation to a more sustainable society. According to Almquist, the future of the energy sector lies in people being able to produce their own energy, for example, in their cars and at home. However, the sector currently faces challenges like the infrastructure needed for electric cars.

 • Lin Lerpold On Sustainability

  18/03/2016 Duração: 14min

  In this podcast Lin Lerpold, head of Misum - Mistra Center for Sustainable Markets - at Stockholm School of Economics, SSE, gives her view on sustainability and why sustainability is imperative to companies survival.

 • Digital Transformation med Åsa Parborn, Utbildningsradion, Joakim Jansson-Marie Andervin, DigJourney

  03/03/2016 Duração: 26min

  Vad är digital transformation för någonting och hur kan du arbeta med det? Gäster i detta avsnitt är Joakim Jansson och Marie Andervin, grundare DigJourney samt Åsa Paborn publiceringschef UR. Samtalsledare: Carl Eneroth

 • Anders Richtnér on Innovation

  01/03/2016 Duração: 20min

  Anders Richtnér is without doubt one of Sweden’s most prominent researchers in the field of innovation. As associate professor and head of research at the Stockholm School of Economics Center for Innovation and Management in addition to being responsible for the SSE Executive Education innovation team with a wide range of research projects in both ongoing and planning phases in the field of innovation. In this podcast Anders Richtnérs gives his thoughts and ideas on the subject. What defines an innovative company?

 • To lead in a global context - Parag Satpute

  04/12/2015 Duração: 25min

  What makes you successful in a different culture? Parag Satpute, Sandvik country manager for India, grew up India but has worked in Europe for many years. In this podcast he shares his insights on leadership in i global context. Para is former SSE Executive Education alumni in the International Management Program and the International Executive Program.

 • It´s not strategic just because it´s important - Patrick Regnér

  04/12/2015 Duração: 41min

  In one way or the other, we all want to be where strategic decisions are made. But what is strategy, or perhaps more importantly, what is not? Listen to a captivating podcast on strategy with Patrick Regnér, SSE professor in strategic management and faculty at SSE Executive Education.

 • Fintech And The Flipped Firm - Robin Teigland

  29/10/2015 Duração: 25min

  Robin Teigland is an Associate Professor at the Center for Strategy and Competitiveness at the Stockholm School of Economics (SSE). In this podcast Robin Teigland talks about FinTech.

 • Change Live Projects

  29/10/2015 Duração: 20min

  In this podcast you will hear eight participants from the SSE MBA Executive Format reflect on their one year Change Live Project they performed in a small to medium-sized Swedish company. You will hear first-hand views on: What is change? Why was it important to change? When implementing change, what worked and what did not work?

 • Mindfulness Special #3 Hur använda Mindfulness? Lotta Alsén, Jeanette Eidmann, Ingrid Engström

  03/07/2015 Duração: 49min

  I det här tredje avsnittet om reflektion möter vi entreprenören Lotta Alsén, Jeanette Eidmann, som är program director på IFL och IFLs VD Ingrid Engström i ett samtal om hur mindfulness används för förbättra arbetsklimatet, öka medkänsla och motivation bland medarbetarna. Vi funderar vidare på hur vi synliggör ledarskapets blinda fläck för oss själva och andra.

 • Mindfulness Special #2 Varför Mindfulness? Lasse Lychnell, Emma Stenström, Walter Osika - IFL Play

  03/07/2015 Duração: 51min

  Varför skall vi lägga tid på att öka vår kapacitet att reflektera? Vi träffar Lasse Lychnell och Emma Stenström, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, som diskuterar mindfulness och entreprenörskap. Walter Osika, docent och föreståndare för Centrum för social Hållbarhet vid KI, berättar om den senaste hjärnforskningen. Dessutom fördjupar vi utforskandet av ledarskapets blinda fläck. Hur använder ledare mindfulness?

página 1 de 4